Gracja Olive Nourishing Hand Cream- Gracja Oliwkowy Krem Do Rąk

Gracja Olive Nourishing Hand Cream- Gracja Oliwkowy Krem Do Rąk

Regular price $2.50 Sale

Nourishing cream for hands - olive, designed for daily care of hands and nails, ensures excellent condition hand. Recommended for all skin types, especially dry, sensitive and exposed to daily chores and frequent contact with detergents and harmful external factors (wind, sun, chlorinated water).

 

Krem odżywczy do rąk – oliwkowy, przeznaczony do codziennej pielęgnacji rąk i paznokci, zapewnia doskonałą kondycję dłoni. Polecany do każdego typu skóry, szczególnie suchej, wrażliwej i narażonej na codzienne prace domowe i częste kontakty z detergentami oraz szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (wiatrem, słońcem, chlorowaną wodą).