Licorice - Lukrecja

Licorice - Lukrecja

Regular price $3.00 Sale

Licorice Root Benefits

  • Licorice root contains many anti-depressant compounds and is an excellent alternative to St. John's Wort. As a herbal medicine it has an impressive list of well documented uses and is probably one of the most over-looked of all herbal wonders. Licorice is useful for many ailments including:

Hundreds of potentially healing substances have been identified in licorice as well, including compounds called flavonoids and various plant estrogens (phytoestrogens). The herb's key therapeutic compound, glycyrrhizin (which is 50 times sweeter than sugar) exerts numerous beneficial effects on the body, making licorice a valuable herb for treating a host of ailments. It seems to prevent the breakdown of adrenal hormones such as cortisol (the body's primary stress-fighting adrenal hormone), making these hormones more available to the body.

It has a well-documented reputation for healing ulcers. It can lower stomach acid levels, relieve heartburn and indigestion and acts as a mild laxative.

It can also be used for irritation, inflammation and spasm in the digestive tract. Through its beneficial action on the liver, it increases bile flow and lowers cholesterol levels.

Boosts immune system

Licorice also appears to enhance immunity by boosting levels of interferon, a key immune system chemical that fights off attacking viruses. It also contains powerful antioxidants as well as certain phytoestrogens that can perform some of the functions of the body's natural estrogens; very helpful during the menopause. Glycyrrhizinic acid also seems to stop the growth of many bacteria and of viruses such as influenza A.

Relieves pain and stress

It has an aspirin-like action and is helpful in relieving fevers and soothing pain such as headaches. Its anti-allergenic effect is very useful for hay fever, allergic rhinitis, conjunctivitis and bronchial asthma. Possibly by its action on the adrenal glands, licorice has the ability to improve resistance to stress. It should be thought of during times of both physical and emotional stress, after surgery or during convalescence, or when feeling tired and run down.

New research: Licorice hailed for its potential to fight tooth decay

Control respiratory problems and sore throat

Licorice eases congestion and coughing by helping to loosen and thin mucus in airways; this makes a cough more "productive," bringing up phlegm and other mucus bits. Licorice also helps to relax bronchial spasms. The herb also soothes soreness in the throat and fights viruses that cause respiratory illnesses and an overproduction of mucus, such as irritating coughs, asthma and chest infections.

Lessen symptoms of chronic fatigue syndrome and fibromyalgia

By enhancing cortisol activity, glycyrrhizin helps to increase energy, ease stress and reduce the symptoms of ailments sensitive to cortisol levels, such as chronic fatigue syndrome and fibromylagia.

Combat hepatitis

Licorice both protects the liver and promotes healing in this vital organ. The herb's anti-inflammatory properties help calm hepatitis-associated liver inflammation. Licorice also fights the virus commonly responsible for hepatitis and supplies valuable antioxidant compounds that help maintain the overall health of the liver.

Treat PMS and menstrual problems

The phytoestrogens in licorice have a mild estrogenic effect, making the herb potentially useful in easing certain symptoms of PMS (premenstrual syndrome), such as irritability, bloating and breast tenderness. Although the glycyrrhizin in licorice actually inhibits the effect of the body's own estrogens, the mild estrogenic effect produced by licorice's phytoestrogens manages to override this inhibiting action.

Prevent heart disease

Recent studies have found that by limiting the damage from LDL ("bad") cholesterol, licorice may discourage artery-clogging plaque formation and contribute to the healthy functioning of the heart. Research indicates that modest doses of licorice (100 mg a day) have this effect.

 Lukrecja

Lukrecja to zioło, które znalazło zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Szczególną leczniczą moc ma korzeń lukrecji. Odwar z tej części zioła jest stosowany pomocniczo w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy. Z kolei cukierki z lukrecją warto podawać dzieciom, gdyż hamują rozwój próchnicy. Sprawdź, jakie jeszcze właściwości posiada lukrecja.

Lukrecja to zioło, które znalazło zastosowanie zarówno w lecznictwie, jak i kosmetyce. Surowcem leczniczym i kosmetycznym jest głównie korzeń lukrecji, który po ususzeniu przybiera kolor żółty i jest bardzo słodki, dzięki zawartości glicyryzyny (kwasu glicyryzynowego) - związku, który jest 50. razy słodszy od białego cukru.

Lukrecja posiada wiele właściwości, które są doceniane od wieków. W XVI i XVII wieku była ona stosowana jako środek wykrztuśny w chorobach górnych dróg oddechowych, a także w schorzeniach wątroby, żołądka, nerek i pęcherza moczowego. Współcześnie w niektórych krajach wyciągi z korzenia lukrecji są stosowane pomocniczo w leczeniu m.in. choroby Simmonds'a, nowotworów niszczących przysadkę mózgową, zaniku kory nadnerczy, stwardnienia rozsianego, choroby Addisona, reumatyzmu i chorób alergicznych.

Lukrecja może zahamować rozwój raka skóry

Naukowcy z University of Minnesota (USA), którzy wyniki swoich badań opublikowali w "Cancer Prevention Research"  przekonują, że korzeń lukrecji może zapobiec rozwojowi czerniaka - złośliwego nowotworu skóry. W trakcie badań nad rośliną znaleźli w jej korzeniu związki, które hamują rozwój komórek nowotworowych. Jednym z nich jest glicyryzyna. Niestety, jej nadmiar w organizmie może wywołać działania niepożądane, takie jak zaburzenia rytmu serca, nagłe skoki ciśnienia a nawet obrzęk mózgu. Na szczęście naukowcom udało się wyizolować z korzenia lukrecji inną substancję o działaniu antynowotworowym - izoanguston A - która, przeciwieństwie do glicyryzyny, jest bezpieczny w stosowaniu. Z badań przeprowadzonych na myszach wynika, że komórki czerniaka złośliwego potraktowane izoangustonem A wolniej się rozrastały.