Thuja -  Żywotnik

Thuja - Żywotnik

Regular price $3.00 Sale

Thuja

The tree was used traditionally for centuries by the native Americans to treat a variety of ailments and later adopted by the European settlers. A decoction made from the young twigs and leaves was used to treat cough, fever, headache, intestinal parasites, cystitis and venereal diseases. Externally, thuja was used as a poultice to treat burns, rheumatism, gout, arthritis, warts and psoriasis.

The Native Americans would burn the tree to produce thick smoke as it was their believe that the smoke could keep evil spirits at bay.

Today, thuja is mostly used against warts and polyps, but to some extent it is also used as a remedy for acute bronchitis and other respiratory disorders due to the herb’s expectorant and anti-catarrhal properties.

Thuja is a diuretic and has been used to treat cystitis and bed-wetting in children. Extracts of the herb can be applied to painful joints and muscles to increases blood circulation and thus reduce pain and stiffness.

To get rid of warts the herb was used as a topical treatment and applied either as a tincture or essential oil. Usually, a topical treatment involving a tincture should be continued for a few weeks for the best results. The essential oil is only used to burn away the warts. When the oil is used in this regard, glycerol is applied to the area surrounding the wart as a protection and then the poisonous essential oil is used on the wart itself.

Some research studies have shown that thuja has antiviral properties although it is not yet clear which substances are responsible for this effect. Despite the fact that the herb has been used for hundreds of years in folk medicine there has been little scientific research on the theraputic benefits of the plant, at least if compared with some other more known viral inhibitory herbs like  echinacea (Echinacea spp). Thuja has also antibacterial and antifungal properties and can therefore be used for the treatment of infected wounds, burns and skin infections such as ringworm.

Recently, German scientists demonstrated that Thuja  strengthens the immune system by stimulating T lymphocytes and increase interleukin-2 production. The virus-resistant and immune strengthening properties of the herb can also help provide greater tolerance to chemotherapy and radiotherapy.

Side Effects and Possible Interactions of Thuja

Thuja should be used with great caution and only under the supervision of a qualified healthcare professional. The herb may have abortifacient effect and should never be used during pregnancy or when breastfeeding. The substance thujone found in the herb is highly toxic, and if it is intended for internal use, it must only be used in very small amounts and never for longer period than two weeks.

Internal use of the herb can cause epileptic seizures, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, leg edema, palpitations and even coma. The characteristic of thuja poisoning is bleeding of the stomach lining and the heart muscle, as well as severe kidney and liver damage. Internal use of the essential oil can cause the blood pressure to drop, convulsions and in some cases death.

Żywotnik

Stosowany jest w homeopatii oraz w fitoterapii. Wyciąg wchodzi w skład złożonego leku ziołowego do stosowania doustnego w leczeniu przeziębienia, ostrych i przewlekłych infekcji górnych dróg oddechowych oraz pomocniczo wraz z antybiotykiem w leczeniu zakażeń bakteryjnych . Olejek eteryczny, którego głównym składnikiem jest tujon, wchodzi w skład preparatów złożonych do stosowania zewnętrznego w przypadku brodawek na rękach i stopach.

Żywotnik zachodni jest rośliną trującą.

  • Głównemu składnikowi olejku eterycznego z żywotnika zachodniego, czyli tujonowi, przypisuje się właściwości przeciwgrzybicze, bakteriobójcze   iprzeciwrobacze. Olejek eteryczny żywotnika jest trucizną przy podaniu doustnym, zaś stosowany zewnętrznie działa silnie drażniąco.
  • Alkoholowo-wodny wyciąg z żywotnika zachodniego

Działanie przeciwwirusowe oraz immunostymulujące żywotnika stało się przedmiotem badań naukowych, przeprowadzonych in vivo i in vitro ,które potwierdziły wzmacnianie odporności, związane z aktywacją makrofagów  po doustnym zastosowaniu etanolowo-wodnego wyciągu.

Większość badań klinicznych ziołowego preparatu złożonego, zawierającego wodno-etanolowe wyciągi z żywotnika oraz jeżówki purpurowej, bladej i baptysji barwierskiej (nazwa handlowa Esberitox) potwierdziło skuteczność terapeutyczną leku w leczeniu ostrych infekcji układu oddechowego i przeziębienia. Preparat okazał się także pomocny w leczeniu bakteryjnego zakażenia dróg oddechowych w skojarzeniu z antybiotykiem.

Na podstawie wyników badań klinicznych oceniono, że stosowanie u dorosłych i dzieci zarejestrowanego preparatu leczniczego, zawierającego alkoholowy wyciąg z żywotnika zachodniego, jest bezpieczne. W okresie od stycznia 1999 do sierpnia 2003 preparat złożony z żywotnikiem (Esberitox) zażyło ponad 12 milionów pacjentów i zarejestrowano 63 przypadki działań niepożądanych, z których większość miała łagodny, przejściowy charakter i dotyczyła skóry, np.wysypka. Dzienna dawka Esberitoksu dla dorosłych oraz dla dzieci plasuje się dużo poniżej maksymalnej dawki uznanej za bezpieczną dla ludzi (w przeliczeniu na tujon wynosi doustnie 1,25 miligrama/kg masy ciała) oraz poniżej dawki tujonu dopuszczalnej w napojach alkoholowych (około 0,08 mg tujonu/kg masy ciała osoby dorosłej)