Valerian - Kozłek lekarski (waleriana)

Valerian - Kozłek lekarski (waleriana)

Regular price $3.00 Sale

Valerian is well known for its sedative qualities and its ability to relax the central nervous system and the smooth muscle groups. It has been used as a sleeping aid for hundreds of years especially when there is excitation or difficulty in falling to sleep due to nervousness. Over 120 chemical components are found in valerian and although a very complex herb, it has not been found to have any negative side effects with moderate use.

It is calming without exerting too sedative an effect and is practically non-addictive. It is a valuable treatment for insomnia, the sedative effect due to the valepotriates and the isovaleric acid.

At least two double-blind studies have demonstrated that valerian extract can significantly reduce the amount of time it takes people to fall asleep without changing the normal stages of sleep.

Documented research has noted a mild hypnotic action in both normal sleepers and insomniacs, indicated by a beneficial effect on sleep latency, wake-time after sleep, frequency of waking, nocturnal motor activity, inner restlessness and tension and quality of sleep. Sleepiness and dream recall the morning after were unaffected. The valepotriates have a regulatory effect on the autonomic nervous system; research suggests that they have a calming effect on agitated people but are also a stimulant in cases of fatigue.

Valerian is used in Europe as an antispasmodic, particularly for abdominal cramps due to nervousness and for uterine cramps and menstrual agitation. It helps relieve dysmenorrhoea and it can be of benefit in migraine and rheumatic pain. It may also be applied locally as a treatment for cramps and other muscle tensions.

Valerian is also used as a mild tranquilizer for people experiencing emotional stress, much as anti-anxiety drugs are prescribed and has been prescribed for exhaustion. Valerian has occasionally been tried as part of a program to take a patient off antidepressants or benzodiazepines, and is sometimes used as a muscle relaxant to treat pain.

Valerian does not impair driving ability and produces no morning hangover effect. It is a gentle relaxant and an effective sleep aid.

Millions of people have difficulty sleeping and the pharmaceutical industry has cashed in on the problem to the tune of billions of dollars. But herbal sleep aids can be as effective as the powerful prescription sedatives such as valium and other narcotic type drugs.

According to most historical fact-sheets, valerian root benefits have been enjoyed by people for a long time. It has been used in different continents for various differing utilities. Since ancient Rome and Greece, valerian has been used for its therapeutic benefits, especially by Hippocrates during the second century.

  • During the second century, valerian was discovered to have benefits that treated nervousness, headaches, trembling and heart palpitations, in relieving stress,
  • Another notable medicinal use and benefit of valerian root is its ability to work as a stimulant.

These are not all. Many websites documenting the profile of the herb and the valerian roots benefits indicate  its benefits and uses, but it is also used for epileptic seizures, distress, gastrointestinal spasms, ADHD and many other disorders.

 Kozłek lekarski (waleriana) to najczęściej stosowane zioło na sen i uspokojenie. Jednak kozłek lekarki znalazł zastosowanie także jako środek m.in. na bolesny okres i dolegliwości żołądkowe, gdyż ma działanie rozkurczowe. Sprawdź, jakie właściwości ma kozłek lekarski, jak go stosować i jakie mogą być skutki uboczne niewłaściwego przyjmowania.

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis), powszechnie znany jako waleriana, to zioło, którego kłącza (Rhizoma Valerianae), czyli podziemne łodygi, i korzeń (Radix Valerianae), zwany potocznie korzeniem waleriany, są surowcami leczniczymi, od lat wykorzystywanymi zarówno w medycynie ludowej, jak i konwencjonalnej. Wykazują one przede wszystkim działanie uspokajające, dlatego znalazłyzastosowanie głównie jako środek "wyciszający" organizm w stanach łagodnego napięcia nerwowego i przy trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym. Warto jednak wiedzieć, że kozłek lekarki ma także inne właściwości lecznicze, m.in. rozkurczające, dzięki czemu można go stosować w dolegliwościach żołądkowych lub podczas bolesnych miesiączek.

Należy jednak zaznaczyć, że preparaty na bazie kozłka lekarskiego mają różną wartość zdrowotną w zależności od tego, czy to wyciągi alkoholowe, czy wodne, ponieważ główne składniki aktywne - przede wszystkim olejek eteryczny, a także walepotriaty (choć te ostatnie są bardzo nietrwałe i występują w surowcu w nieznacznych ilościach) - rozpuszczają się lepiej w alkoholu niż w wodzie. Ponadto o działaniu waleriany decyduje także sposób suszenia - prawidłowo korzenie i kłącza suszy w suszarniach ogrzewanych w temp. do 35 st. C. Jeśli suszenie odbywa się w wyższej temperaturze, zawarte w nich substancje aktywne tracą swoje zdrowotne właściwości.

Kozłek lekarski (waleriana) na sen i uspokojenie

Korzeń i kłącza kozłka lekarskiego obniżają bowiem aktywność ośrodkowego układu nerwowego, a co za tym idzie - doprowadzają do zmniejszenia napięcia i uczucia niepokoju, wywołują stan odprężenia psychicznego, w związku z tym są powszechnie stosowane w stanach zdenerwowania, napięcia i pobudzenia nerwowego. Korzeń waleriany jest także skutecznym środkiem na umiarkowaną bezsenność  - szczególnie w utrudnionym zasypianiu, spowodowanym stanami napięcia i pobudzenia nerwowego. Poprawia on jakość snu, poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego do zaśnięcia, wydłużenie czasu snu oraz zmniejszenie ilości wybudzeń w ciągu nocy.

Waleriana to potoczna nazwa kozłka lekarskiego, choć tak naprawdę to nazwa przetworów (tabletek, itd) z korzenia i kłączy tego zioła.

Potwierdzają to badania niemieckich naukowców. W ich 6-tygodniowym eksperymencie wzięły udział 202 dorosłe osób cierpiące na bezsenność. Badanych podzielono na dwie grupy – jedna przyjmowała 600 mg preparatu Sedonium (wyciąg z kozłka), a druga 10 mg oksazepamu (leku przeciwlękowego). Okazuje się, że działanie obu środków było podobne – obie grupy badanych zgłaszały taką samą poprawę jakości snu, wydłużenie czasu snu i czuły się tak samo wypoczęte. We wnioskach badacze zaznaczyli, że wyciąg z kozłka jest skuteczny w łagodnej do umiarkowanej bezsenności, natomiast w stanach lękowych jego skuteczność jest ograniczona. Co ciekawe, z innych badań wynika, że waleriana działa, ale tylko na osoby, które mają problemy z zasypianiem. U pacjentów nie mających tych trudności, wyciąg z kozłka nie wykazywał żadnego działania.

Z kolei z innych badań wynika, że waleriana sprawdza się w sytuacjach stresowych. W tygodniowym teście wzięły udział 54 osoby, które podzielono na 3 grupy. Jednej podawano 120 mg ekstraktu z pieprzu metystynowego, drugiej ekstrakt z korzenia waleriany w dawkach 600 mg, a trzeciej placebo. U wszystkich osób wywołano stres w warunkach laboratoryjnych. Okazało się, że oba preparaty obniżały skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca i poziom stresu. Działania tego nie stwierdzono u pacjentów otrzymujących placebo.

Ponadto z badań z 2002 roku wynika, że wyciąg z kozłka lekarskiego ma podobne działanie co Diazepam - popularny lek psychotropowy. W eksperymencie wzięło udział 36 osób z rozpoznaniem uogólnionego lęku. Badanych przez 4 tygodnie leczono preparatem Diazepam (w dawce 2,5 mg 3 razy dziennie) lub wyciągiem z kozłka lekarskiego (zawierającym 80 proc. dihydrowaltratu, 15 proc. waltratu i 5 proc. acetowaltratu), w dawce 50 mg 3 razy dziennie, oraz placebo. Okazało się, ze zarówno u leczonych diazepamem, jak i wyciągiem z kozłka stwierdzono znamienny spadek czynnika psychicznego na skali lękowej Hamiltona.

Warto wiedzieć, że w medycynie naturalnej przetwory z kozłka lekarskiego stosuje się w także w takich dolegliwościach, jak: przyspieszone bicie serca na tle nerwowym, ból głowy, pulsowanie w skroniach, a nawet lekkie zawroty głowy. W medycynie ludowej kozłek lekarski był używany także w celu leczenia padaczki.