Vitamin B2 -100 mg. - 90 tablets-Witamina B2- 100 mg. - 90 tabletek

Vitamin B2 -100 mg. - 90 tablets-Witamina B2- 100 mg. - 90 tabletek

Regular price $13.00 Sale

Health Benefits Of Vitamin B2 Or Riboflavin

Vitamin B2 is a water soluble vitamin. The human body needs a daily dosage of it since it cannot be stored in the body. It plays a major role in energy production and represents an essential nutrient in your diet.

Riboflavin, also known as vitamin B2, plays a significant role in the production of energy. It helps in the conversion of carbohydrates to sugar, which fuels the body’s many functions. Riboflavin also plays an active part in the electron transport chain that produces cellular energy. Furthermore, it helps in the processing of amino acids and fats. It can also serve as an antioxidant, which slows the pace of aging.

Important Sources Of Vitamin B2

Vitamin B2 can be found in various food sources, though usually in negligible quantities. The most important sources of Riboflavin are dairy products, brewer’s yeast, dry-roasted soybeans, edamame, and liver. Some of its other sources include oysters, lean meats, mushrooms, broccoli, avocados and salmon.

Oily fish, including mackerel, eel and herring are also rich sources of riboflavin. The list also includes eggs, shellfish, wild rice, dried peas, millet, sunflower seeds and beans to add B2 in your diet. Dark leafy green vegetables, such as asparagus and spinach, whole grain products, and mushrooms are also rich in riboflavin. Cabbage, carrots, apples, figs and berries have a comparatively low level of Vitamin B2. Fortunately, vitamin B2 is not lost during cooking, unlike many other vitamins. However, it is destroyed by strong light and baking soda.

Riboflavin is a well absorbed water soluble vitamin, which has a key role to play in maintaining overall human health. Some of its major health benefits are given below:

Helps in Energy Production: Riboflavin plays a major role in the production of energy by assisting in the metabolism of fats, carbohydrates, and proteins.

Helps in RBC production: Vitamin B2 is essential for the formation of fresh red blood cells and antibodies in humans, which increases circulation and oxygenation to various organ systems of the body.

Regulates Growth and Reproduction: Riboflavin is very important for ensuring proper growth and development of the reproductive organs, and the growth of body tissues such as the skin, connective tissue, eyes, mucous membranes, nervous system and the immune system. In addition, it also ensures healthy skin, nails and hair growth.

Regulates Thyroid Activity: Vitamin B2 can regulate thyroid activity.

Prevents Disease Conditions: Vitamin B2 can help to prevent many common conditions like migraine headaches, cataracts, acne, dermatitis, rheumatoid arthritis, and eczema.

Prevents Acne: Riboflavin helps to improve the mucus secretion of the skin and might clean up the skin pustules that are so common with acne.

Protects the Nervous System: Vitamin B2 can help in treating various nervous system conditions such as numbness, Alzheimer’s disease, multiple sclerosis, anxiety and epilepsy, among others. It is thought that riboflavin, when used along with vitamin B6, is effective for treating the painful symptoms of Carpal Tunnel Syndrome.

Essential for Normal Growth: Riboflavin is associated with the formulation of proteins, making it essential for normal growth of the body.

Ensures Healthy Eyes: Vitamin B2 plays a major role in ensuring healthy corneas and perfect vision.

Helps to Slow HIV/AIDS: Studies have shown that riboflavin can slow down the progression of the AIDS virus.

Boosts Mineral Absorption: It helps in the absorption of minerals such as iron, folic acid and other Vitamins such as B1, B3 and B6.Helps Repair Tissues: Riboflavin plays an important role in the repair of tissues, the healing of wounds and other injuries that can take a long time to fully recover.

Protects the Digestive Tract: It plays a major role in maintaining and protecting the mucous membranes in the digestive system.

Healthy Fetal Development: Although there is no concrete proof to substantiate the claims that Vitamin B2 is essential for the healthy progression of pregnancy, it is regarded as an essential ingredient of a future mother’s diet, along with Vitamin A.

Increases Immunity: Riboflavin also helps to enhance natural immunity by strengthening the antibody reserves and by reinforcing the defense system against infections.

Witamina B2 (ryboflawina) - funkcje w organizmie, niedobór i nadmiar, źródła

Witamina B2, czyli ryboflawina, pełni zróżnicowane funkcje w organizmie: wzmaga procesy odpornościowe oraz jest niezbędna do sprawnego działania wzroku, układu nerwowego. Do najczęstszych objawów niedoboru ryboflawiny należy pękanie kątów ust, zwane zajadami. Głównym źródłem witaminy B2 w diecie są produkty zbożowe.

Witamina B2 - funkcje w organizmie

Witamina B2 (ryboflawina) odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Bierze udział w transporcie tlenu w soczewce oka, chroni przed zaćmą, przez co warunkuje prawidłowe procesy widzenia. Ponadto wzmaga działanie insuliny, chroniąc przed insulinoopornością i cukrzycą. Ryboflawina jest niezbędna do wydzielania kortyzolu, który jest hormonem o właściwościach przeciwzapalnych. Najważniejszą rolą witaminy B2 w organizmie jest jej udział w procesach utleniania i redukcji. Poza tym ryboflawina wchodzi w skład enzymatycznie czynnych związków zwanych flawoproteinami. Witamina B2 uczestniczy w przemianach aminokwasów i lipidów. Wraz z witaminą A ryboflawina współoddziałuje na błony śluzowe, drogi oddechowe, śluzówkę przewodu pokarmowego, nabłonek naczyń krwionośnych i skóry. Katalizuje przemiany aminokwasów w inne aminokwasy, aminokwasów w węglowodany lub tłuszcze, dzięki czemu organizm zdolny jest do magazynowania energii. 

Witamina ta uczestniczy ponadto w tworzeniu enzymów, które aktywizują procesy organiczne, oraz hormonów i hemoglobiny. Bierze udział w powstawaniu tkankowych hormonów działających lokalnie, ale regulujących ważne dla całego organizmu procesy, m.in. ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca.

 Witamina B6 zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, gdyż ma wpływ na wytwarzanie neuroprzekaźników: serotoniny, dopaminy i kwasu amino-masłowego.

Niedobór ryboflawiny stanowi problem zdrowotny na całym świecie, przy czym jest on szczególnie widoczny w krajach rozwijających się. Objawy niedoboru ryboflawiny nie są swoiste, a zalicza się do nich np. zmiany w narządzie wzroku i układzie nerwowym oraz niedokrwistość.

Inne objawy niedoboru ryboflawiny to zmiany w obrębie jamy ustnej. Czasami może też wystąpić zapalenie śluzówki jamy ustnej i nosa, pękające wargi, łuszczenie się skóry w okolicach nosa, ust, czoła i uszu. Niedobór witaminy B2 w organizmie objawia się również wypadaniem włosów, swędzeniem w okolicach ujścia pochwy, zawrotami głowy, bezsennością, osłabioną koncentracją oraz zaburzeniami oddechowymi.

Innymi objawy niedoboru witaminy B2 są:

Objawy nadmiaru witaminy B2 to przede wszystkim opóźnienie wzrostu oraz uszkodzenie gałek ocznych i rogówki. W przypadku braku witaminy B2 w organizmie następuje pogorszenie ostrości wzroku, uczucie piasku pod powiekami, łzawienie oczu oraz ich pieczenie bądź zaczerwienienie. W przypadku przedawkowania witaminy B2 mogą wystąpić nudności i wymioty.

Witamina B2 - źródła

W niewielkich ilościach witamina B2 produkowana jest przez florę bakteryjną jelita grubego. Główne źródło witaminy B2 w diecie stanowią: mleko i jego przetwory oraz jaja. Mniejsze jej ilości zawierają zielone warzywa i owoce.