Vitamin B6 - 100 mg. - 100 capsules - Witamina B6 - 100 mg.- 100 kapsułek

Vitamin B6 - 100 mg. - 100 capsules - Witamina B6 - 100 mg.- 100 kapsułek

Regular price $8.00 Sale

 Maintains Healthy Blood Vessels

Vitamin B6 is needed to regulate levels of a compound called homocysteine within the blood. Homocysteine is a type of amino acid acquired from eating protein sources, especially meat. High levels of homocysteine in the blood is linked to inflammation and the development of heart disease and blood vessel disease, which may contribute to a heart attack.

Without enough vitamin B6, homocysteine builds up in the body and damages blood vessel linings. This can set the stage for dangerous plaque buildup, which can lead to a heart attack or stroke.

Studies have shown that when patients take vitamin B6 along with folate, total homocysteine concentrations are significantly reduced. Vitamin B6 helps to treat high homocysteine levels so the body can heal the damage done to blood vessels. 

Vitamin B6 also plays a role in managing blood pressure and cholesterol levels, which are two other important factors for preventing heart disease.

2. Supports Brain Function

The B6 vitamin benefits include helping proper brain development and brain function. Studies have shown that a vitamin B6 deficiency could influence memory function and contribute to cognitive impairment, Alzheimer’s and dementia as someone ages. Other studies also link a vitamin B6 deficiency to possibly contributing to Alzheimer’s disease.

One way vitamin B6 impacts brain function is by controlling homocysteine levels, which are not only a risk factor in heart disease but also damage to neurons of the central nervous system, too. 

Vitamin B6 also plays an important role in making the hormones serotonin and norepinephrine, two hormones known as “happy hormones” that help to control mood, energy and concentration. Researchers believe that certain behavior disorders in children, including ADHD, are caused by low serotonin levels and, therefore, that taking vitamin B6 might have a beneficial effect on children with a these learning and behavior disorders. 

3. Can Improve Your Mood 

Some prescription antidepressant medications work the same way that vitamin B6 does … by raising levels of serotonin in the brain. Research has shown that vitamin B6 has a significant impact on the central production of both serotonin and GABA neurotransmitters in the brain. These are important hormones that control mood and are needed to prevent depression, pain, fatigue and anxiety, so vitamin B6 has been associated with increasing mood and preventing mood disorders. Because vitamin B6 is involved in hormone production in the brain, it’s believed to be effective in treating mood disorders and certain brain diseases that can develop as a result of deficiencies in neurotransmitter function.  Research suggests that patients taking vitamin B6 supplements can help to lift their mood, to experience less pain, and to avoid having a lack of energy and concentration, too.

4. Helps Treat Anemia 

Vitamin B6 is needed to create hemoglobin in the blood, which is transported by red blood cells throughout the body to help bring oxygen to cells and to mobilize iron. Anemia results when someone doesn’t make enough red blood cells, resulting in symptoms like fatigue, aches and pains, and more. Studies show that consuming plenty of vitamin B6 can help lower symptoms of anemia and prevent it from occurring in some instances.

5. Protects Eye Health 

In many instances, a poor diet or nutrient deficiencies are the underlying causes of many eye diseases. Studies have shown that that taking vitamin B6 along with other vitamins, including folate, can help with the prevention of eye disorders and loss of vision.

Vitamin B6 is believed to help slow the onset of certain eye diseases, including age-related macular degeneration.

6. Can Help Prevent or Reduce Symptoms of Rheumatoid Arthritis 

Low levels of vitamin B6 have been associated with increased symptoms of rheumatoid arthritis (RA), including more severe pain. Certain early studies are finding that people with RA may need more vitamin B6 than healthy people because they experience ongoing muscle aches and joint pain due to chronic inflammation. Vitamin B6 benefits include curbing pain and can be useful in supplement form for controlling aches in the muscles and joints due to arthritis.

 

WITAMINA B6 (pirydoksyna) – za co odpowiada? W jakich produktach występuje?

Witamina B6, inaczej pirydoksyna, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina B6 odpowiada za prawidłowe działanie układu nerwowego, ma wpływ na ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca, a także podnosi odporność organizmu. Jakie jeszcze funkcje pełni witamina B6? Jak rozpoznać jej niedobór i nadmiar? W jakich produktach występuje?

Witamina B6 (pirydoksyna) to witamina rozpuszczalna w wodzie, która występuje w postaci sześciu, podlegających wzajemnym przekształceniom, związków - pirydoksyny, pirydoksaminy, pirydoksalu i estrów fosforanowych tych związków. Po spożyciu jest wchłaniana z przewodu pokarmowego i magazynowana głównie w mięśniach i wątrobie jako fosforan pirydoksalu.

Witamina B6 – za co odpowiada? Funkcje witaminy B6

Witamina B6 jest koenzymem ponad 100 enzymów (czyli substancją niezbędną do odpowiedniego funkcjonowania tych związków), przyspieszających szereg przemian w ustroju. Witamina B6 bierze udział w procesie przemiany białka, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i tryptofanu (pomaga w jego zamianie na witaminę B3, czyli niacynę). Ponadto pirydoksyna:

  • oddziałuje na glikogenezę (przemianę glukozy w glikogen) i glikogenolizę (proces rozkładu glikogenu) w mięśniach
  • jest niezbędna do produkcji hemoglobiny (czerwony barwnik krwi)
  • ma wpływ na ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca
  • odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
  • podnosi odporność organizmu - uczestniczy w tworzeniu przeciwciał

Witamina B6 – objawy i skutki niedoboru

Niedobór witaminy B6 doprowadza do zmian zapalnych skóry i błony śluzowej jamy ustnej. Konsekwencją jej niskiego poziomu w organizmie mogą być zmiany w układzie nerwowym (objawiające się depresją, obniżeniem nastoju, bezsennością itp.), zwiększona podatność na infekcje, niedokrwistość makrocytarna (niedobarwliwa) i kamica nerkowa. Ponadto przy niedoborze witaminy B6 zwiększa się ryzyko rozwoju nowotworów. Jednak niedobór tej witaminy stwierdza się rzadko.

Witamina B6 – w jakich produktach występuje?

Jednym z bogatszych źródeł witaminy B6 jest kasza gryczana (0,67 mg/100g). Nie brakuje jej także w mięsie i wędlinach - w kurczaku (0,31–0,55 mg/100 g), indyku (0,28–0,59 mg/100g) czy wieprzowinie (0,17–0,52 mg/100 g). Należy jednak wiedzieć, że podczas gotowania, smażenia i peklowania mięsa straty tej witaminy wynoszą od 30 do 50 proc.

Przyswajalność witaminy B6 ograniczają alkohol i leki

Sporo witaminy B6 znajduje się także w warzywach, zwłaszcza w papryce czerwonej (0,45 mg/100 g), ziemniakach (0,30 mg/100 g) i warzywach liściastych, np. szpinaku, kapuście. Jednak w wyniku mrożenia warzyw i owoców jej zawartość może się obniżyć o 15–70 proc.

Pozostałe źródła witaminy B6 to pełnoziarniste produkty zbożowe, kiełki pszenicy, drożdże, awokado, soja, groszek zielony, fasola, orzechy włoskie i ziemne, banany, nabiał, ryby oraz jaja.