White Willow   - Wierzba Biała

White Willow - Wierzba Biała

Regular price $3.00 Sale

Health Benefits of Willow Bark

Pain Relief: Due to its rich blend of antioxidants and organic compounds, willow bark functions as a verysuccessful analgesic. For thousands of years, it has been traditionally used to relieve pain from injuries and illness, with great success. In fact, more than 2,500 years ago, the earliest recorded use of an herb was of willow bark, in Chinese traditional medicine. Although it was mentioned in older texts dating back to the Egyptians, this was the first documented use of willow bark – for pain relief!

Anti-Inflammatory: Inflammation takes on many different forms within our body. If you are looking toeliminate the inflammation in your respiratory tracts, gastrointestinal system, or joints, then willow bark can quickly soothe your symptoms. If you prepare a decoction or a tea of willow bark, you will feel the inflammation and topical pain from arthritis, irritable bowel syndrome, gout, and other conditions disappear.

Fever Reducer: One of the most important anti-inflammatory properties of willow bark is in the reduction of fevers. Fevers are a symptom of an infection in the body, but reducing a fever or “breaking” it is important to speed up the healing process and get the organ systems working normally again. Willow bark has been used to treat fevers for thousands of years.

Menstrual Discomfort: For many women who suffer from abnormally heavy periods or severe menstrual symptoms, taking a small glass of willow bark can do wonders for everything from period pains and cramping to mood swings and unnecessary stress hormones in the body. Its relaxing characteristics are particularly good in these circumstances, as they can help to re-balance hormones in a woman’s body.

Settle the Stomach: The high content of tannins can help soothe the stomach and prevent gastrointestinal distress during other illnesses or periods of a weakened immune system. While willow bark can be slow-acting, its effects can be long-lasting, making it an effective herbal remedy to occasionally add to your health regiment, but it should not be consumed daily unless advised by a doctor or trained herbalist.

Weight Loss Efforts: Many people turn to willow bark to enhance their weight loss efforts, namely because the herb combines so well with other fat-burning and metabolism-boosting substances. It can intensify the effects of these herbs in a healthy way, thereby increasing their efficacy and improving your results even further.

Skin Health: The appearance of the skin is very important for many people, and the high content of antioxidant compounds found in willow bark can have a major impact on the health of the skin. Whether applied topically or consumed, willow bark can increase blood flow to the skin due to its antioxidants, while also reducing the appearance of wrinkles and age marks. Furthermore, it can eliminate inflammation in the skin and ease the pain of insect bites and irritation.

Migraines: If you suffer from chronic headaches and migraines, you might be able to benefit significantly from the pain-relieving qualities of willow bark. It can help eliminate migraines by lowering the blood pressure in the small capillaries and blood vessels in the head, easing pressure and relieving those painful, debilitating symptoms. It can also be used as a preventative method for regular headaches.

A Final Word of Warning: There is no need to take willow bark on a regular basis, as high doses can greatly increase your chances of experiencing side effects. Furthermore, you should only add willow bark to your health regiment after speaking with your physician. Some of the side effects of willow bark include upset stomachs, itchiness and rashes, particularly with people who are allergic to other analgesics, such as aspirin. If you have blood or kidney disorders, be particularly careful before using willow bark, as it can exacerbate these conditions if not administered properly.

Wierzba biała jest drzewem występującym na całym terenie Polski, głównie nad brzegami wód, w wilgotnych lasach oraz przy drogach.

Należy do rodziny wierzbowatych. Oprócz wierzby białej, duże znaczenie ma wierzba krucha, wiciowa, purpurowa oraz pięciopręcikowa. Korę wierzby zbieramy wiosną, kiedy tworzą się soki. Ścina się 2-3-letnie pędy i zdejmuje z nich korę, którą wykorzystuje się w celach zielarskich.

Korę wierzby można suszyć nawet w jasnych pomieszczeniach lub w suszarniach w temperaturze do 40°C.

Główne występowanie salix alba to Europa, Azja i Afryka Północna (Algeria, Maroko). W Polsce pospolita na całym terytorium kraju. Wierzba biała posiada nasiona bardzo drobne z pęczkiem srebrnych włosków, które są rozsiewane przez wiatr. Drzewo jest szybko rosnące i niestety krótkowieczne.

Owocem jest filcowato owłosiona szara torebka. Jako roślina pobierająca z podłoża bardzo duże ilości wody sadzona jest na terenach podmokłych.

Wierzba Biała  właściwości

Wierzba biała od setek lat służy też w leczeniu, a surowcem leczniczym jest kora wierzby. Wykazuje silne właściwości  przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, ściągające. Zawiera salicylinę, która łatwo wnika do organizmu i ma działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Wierzba biała jest lekarstwem dla cierpiących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, którzy nie mogą używać aspiryny. Kora wierzby zawiera glikozydy fenolowe (w tym salicynę), flawonoidy, kwasy organiczne i sole mineralne. Salix alba zawiera związki czynne, które zawarte są w korze wierzby.

Przede wszystkim uszczelnia naczynia włosowate oraz zapobiega nadmiernej krzepliwości krwi. Wierzba biała, a w szczególności kora jest środkiem uspokajającym i nasennym, a także stosowana przy nerwobólach i bólach kostnych oraz stawowych.

Wierzba biała zastosowanie w medycynie

Kora jest stosowana w przeziębieniach, głównie tych, którym towarzyszy gorączka. Wierzba biała jest stosowana w gorączce reumatycznej, w gośćcu oraz w nieżytach błon śluzowych przewodu pokarmowego. Jest lekarstwem na lekkie biegunki, leczy miażdżycę, zapalenie żył a także zmniejsza potliwość.

W medycynie ludowej kora wierzby jest środkiem nasennym i uspokajającym, a także jest stosowana w przypadku nerwobóli i przy bólach kostnych oraz stawowych. Przy przeziębieniach korę wierzby można łączyć z owocami malin oraz witaminą C i owocem róży.

Popularny jest odwar z salix alba, który tworzy się poprzez zalanie szklanką wody jednej łyżki kory.

Można go zażywać przy przeziębieniach, a także bólach kostnych i zaburzeniach żołądkowych oraz przy nadmiernej potliwości. Odwary z kory wierzby można też używać do kąpieli w przypadku nadmiernej potliwości nóg.

Szerokie zastosowanie drzewa jest bardzo ważne z punktu widzenia medycznego i zielarskiego. Jest stosowane nagminnie przez medycynę ludową. Duże znaczenie ma wierzba biała, a szczególne jej drewno w przemyśle. Drewno jest powszechnie wykorzystywane jako materiał opałowy.